Termeni si conditii

1. Definiții

1.1. Colony Art înseamnă S.C. Coloni Art S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Calea Călărașilor nr.311, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8490/2013, CIF 31968288, operator economic autorizat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural Național să comercializeze bunuri culturale mobile, autorizație nr. 327/25.02.2014

1.2. Colony Art înseamnă magazinul online aparținând Colony Art, disponibil publicului larg prin accesarea domeniului www.colonyart.ro.

1.3. Website înseamnă domeniul www.colonyart.ro și subdomeniile acestuia.

1.4. Serviciu înseamnă serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale websiteului, în sensul acordării posibilității utilizatorilor să achiziționeze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonul, faxul).

1.5. Utilizator înseamnă persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la website.

1.6. Contract la distanţă înseamnă contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă, astfel cum este definit de O.G. nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheiera și executarea contractelor la distanță.

1.7. Clientul înseamnă utilizatorul care a inițiat și finalizat o comandă în unul din modurile menționate în termenii și condițiile de față.

2. Condiții de vânzare

În vederea achiziționării de obiecte de pe website, online, Utilizatorii trebuie să se înregistreze. Utilizatorii au obligația ca în procesul de înregistrare să furnizeze informații reale și complete, respectiv: pentru persoanele fizice - numele și prenumele, adresa, seria și numărul documentului de indentitate, CNP, iar pentru persoanele juridice - denumirea, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul de înregistrare fiscală și codul IBAN. Totodată, în acord cu politica de cunoaștere a clientelei Colony Art, magazinul are dreptul de a solicita, înainte de livrarea produselor comandate sau la momentul livrării, o copie a unui document de identitate aparținând Clientului. Orice modificare a datelor personale comunicate la înregistrare trebuie comunicată la adresa de email: office@colonyart.ro.

Cu ocazia înregistrării, fiecare Utilizator va fi rugat să stabilească o parolă unică, ce trebuie păstrată în siguranță. Utilizatorul are obligația de a anunța de îndată Colony Art cu privire la orice utilizare neautorizată a contului său și/sau cu privire la orice altă problemă de securitate de care ia cunoștință.

Pentru a i se permite achiziționarea de produse de pe website, Utilizatorul trebuie să accepte în mod expres și să respecte termenii și condițiile de față.

Înregistrarea se va face individual de către fiecare persoană în parte. Este interzisă utilizarea de către o altă persoană a datelor de înregistrare pe website pentru achiziționarea de produse și/sau servicii. În situația în care aceste prevederi nu sunt respectate, Colony Art are posibilitatea de a suspenda sau, după caz, a refuza efectuarea comenzii.

În calitatea sa de operator economic autorizat de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Colony Art oferă spre vânzare Utilizatorilor, prin intermediul website-ului, opere de artă de factură diversă. De asemenea, prin intermediul website-ului sunt oferite spre vânzare Utilizatorilor produse de natură diversă.

Vânzarea operelor de artă este supusă prevederilor speciale ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național cultural mobil, ale H.G. nr. 1320/2003 privind aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile. Clientului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare, potrivit modelului din Anexa 6 a H.G. nr. 1420/2003.

În situația în care obiectele de artă sunt clasate în patrimoniul național, categoria tezaur, în prealabil punerii în vânzare publică, Colony Art va înștiința Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, obiectele de artă urmând a fi puse în vânzare numai după ce Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a răspuns negativ notificării transmise de Colony Art în vederea exercitării dreptului de preemțiune. Punerea în vânzare a obiectului de artă pentru care s-a derulat procedura de preemțiune se va face la un preț cel puțin egal cu cel la care a fost oferit statului. Clienții sunt înştiinţaţi că achiziţia unor anume obiecte de artă, identificate expres în fișa atașată fiecărui produs, trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii și Patrimoniului Național întrucât acestea sunt supuse la data vânzării unei evaluări a clasabilității acestora în categoriile patrimoniului naţional cultural mobil (fond ori tezaur), însoţite, în eventualitatea clasării, de obligaţiile legale de rigoare. Totodată, Clienții sunt înştiinţaţi că achiziţia obiectelor de artă ce sunt clasate în patrimoniul național (fond ori tezaur) trebuie adusă pe cale legală la cunoştinţa Ministerului Culturii.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182/2000 scoaterea din România, pe orice cale, a operelor de artă pentru care nu s-a obţinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal. În cazul în care Clientul doreşte să scoată bunul din România sau ca livrarea bunului să se facă în afara teritoriului României, poate apela, pentru obţinerea certificatului de export, la serviciile de reprezentare ale Colony Art, cu plata unui comision de 30 EUR. + TVA (24%), la care se adaugă eventuale taxe şi costuri percepute de emitentul certificatului de export.

Potrivit legii (Legea nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile), operele de artă - creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Colony Art poate elibera, la solicitarea Clientului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.

Vânzarea operelor de artă este supusă regimului special de TVA reglementat de prevederile art. 1522 din Codul Fiscal, respectiv prețul de vânzare al operelor de artă afișat pe website conține TVA, acesta nefiind individualizat pe factură și fiind nedeductibil fiscal. De asemenea, la achiziția operelor de artă, Clientul va trebui să achite, pe lângă prețul operei de artă, timbrul artiștilor plastici, în valoare de 0,5% din prețul de vânzare al operei.

La vânzarea cărților, revistelor se aplică cota de TVA de 9%, în conformitate cu prevederile art. 140 alin.2 din Codul fiscal. Prețul afișat pe website are TVA inclus.

La vânzarea celorlalte produse, altele decât cele menționate la art. 10 și 11 de mai sus, se aplică cota standard de TVA de 24%, aceasta este inclusă în prețul afișat pe website.

Prețurile afișate pe website sunt în EUR și conțin TVA. Plata produselor se va face în RON la cursul de schimb EUR/RON al BNR valabil la data achiziționării, curs afișat pe website.

Colony Art poate limita dreptul de revânzare al unor produse din rațiuni ce țin de natura bunului și/sau după caz de limitările impuse de furnizor și/sau producător. O astfel de limitare este expres menționată în cadrul fișei produsului.

Produsele oferite de Colony Art pot fi comandate direct de pe website – online.

Pentru comenzile online finalizarea comenzii are loc în momentul în care Utilizatorul încheie procesul de comandă online.

Comenzile ce nu conţin toate datele de identificare ale Clientului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate.

Livrarea se va face la adresa indicată de Client în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă şi urmează a fi suportat integral de către Client. 

Livrarea se poate face și direct la sediul galeriei Colony Art. În acest caz nu se va percepe niciun cost suplimentar pentru livrare.

Livrarea se face personal Clientului, cu prezentarea documentului de identitate, care are obligația de a semna de primire. La adresa de livrare, bunul poate fi primit și de o altă persoană decât proprietarul cu condiția ca această personă să prezinte o împuternicire semnată de către Client sau dacă o astfel de împuternicire a fost comunicată în prealabil Colony Art de către Client.

Livrarea se va face în termen de: 2 zile lucrătoare (în București), 3 zile lucrătoare (în țară), minimum 6 zile lucrătoare(în afara țării), cu respectarea programului de funcționare al magazinului.

Livrarea produselor se va face întotdeauna după achitarea prețului de către Client, plata prețului urmând a se face cel mai târziu la data livrării produsului. Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Colony Art la Client se va face odată cu livrarea produselor. Colony Art păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului de artă (sau de colecție) vândut în oricare dintre materialele cu scop promoţional.

Plata se poate face atât prin ordin de plată în contul: Coloni Art Srl, ING Bank - Sucursala Unirii, Cont în RON: RO92 INGB 0000 9999 0372 2988, Calea Călărașilor nr. 311, sector 3, J40/8490/2013, CIF 31968288, cât și prin card bancar (online), numerar prin ramburs sau numerar la sediul Colony Art. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în contul Colony Art.

În cazul plăților online, galeria Colony Art nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitâdu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Astfel de cheltuieli sau costuri suplimentare sunt în sarcina Clientului.

Colony Art poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Client, fără nicio  altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plăților online; b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Colony Art, în cazul plăților online; c) datele furnizate de către Client, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte; d) activitatea Clientului pe website poate și/sau produce daune de orice natură în patrimoniul Colony Art și/sau a partenerilor săi prezenți pe website; e) în situația în care din culpa Clientului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.

Clientul va putea renunța la o comandă efectuată fără nicio penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezenetanții Colony Art în vederea confirmării comenzii în condițiile art. 18 de mai sus. Orice renunțare la comandă efectuată de Client trebuie urmată de transmiterea către Colony Art a unui înscris pentru confirmarea renunțării.

În cazul în care Clientul, înainte de expedierea comenzii, renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar iar tranzacția a fost autorizată de banca emitentă a cardului Clientului, în sensul blocării în contul Clientului a contravaloarii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Colony Art în maxim 2 zile lucrătoare de la data la care Colony Art a fost informată în scris de către Client de renunțare la comandă.

În condițiile art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 130/2000 Clientul poate denunța contractul la distanță, cu excepția acelor contracte ce au ca obiect opere de artă sau alte produse ce prin natura lor nu pot fi returnate, în termen de 10 zile lucrătoare (de la data primire produselor respectiv de la data contractului pentru servicii) fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Clientul este obligat să notifice Colony Art intenția sa de a denunța contractul și a returna produsele achizitionate, în scris.

Fiecare produs comercializat de Colony Art, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenul de garanție menționat în certificatul de garanție al produsului. Acest termen va fi menționat în fișa produsului afișată pe website. Fiecare produs, cu excepția operelor de artă, comercializat de Colony Art beneficiază de o garanție de conformitate în condițiile Legii nr.  449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produselor oferită de către Colony Art este cea oferită de către producătorii produselor comercializate de către Colony Art, cu excepția operelor de artă pentru care se aplică prevederile art. 36.

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 449/2003 fiecare Client persoană fizică poate solicita pentru orice produs, altele decât operele de artă, în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia, în situația în care produsul nu poate fi reparat sau, după caz, înlocuit.

În conformitate cu prevederile art. 10 lit. c din O.G. nr. 130/2000 Colony Art își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. Utilizatorul va fi informat în cuprinsul fișei fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu.  

Clientul va returna produsele achiziționate, cu excepția operelor de artă respectiv a bunurilor a căror returnare nu este posibilă potrivit informațiilor din fișa produsului, în cazul în care denunță contractul la distanță încheiat cu Colony Art în următoarele condiții: a) returnarea se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care Clientul a denunțat contractul. În situația în care Clientul locuiește într-o altă țară decât România, returnarea se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care Clientul a denunțat contractul; b) produsul se găsește în starea în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit); c) returnarea se poate face prin poștă sau curier, în care caz costurile vor fi suportate de către Client sau personal la sediul Colony Art.

Clientul poate contesta autenticitatea unui bun cultural mobil achiziționat prin comunicarea către Colony Art a unei contestaţii scrise motivate, însoţite de o opinie scrisă a unui expert atestat potrivit legii române, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi beneficiind, în accepţiunea generală, de o bună reputaţie. Colony Art are dreptul de a produce, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză a unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Pentru a evita tentativele de fraudă, Colony Art marchează fiecare dintre operele de artă livrate cu un element alfanumeric de siguranţă (ireproductibil şi autodistructiv în caz de încercare de desprindere).

În cazul denunțării contractului și respectiv al rambursării contravalorii produsului, restituirea sumelor se va face în cel mult 7 zile lucrătoare de la data recepționării produsului de către Colony Art. Suma urmează a fi restituită în contul bancar indicat de către Client în scris sau în numerar la sediul Colony Art. Contravaloarea serviciilor suplimentare, incluzând dar nelimitându-se la transportul produselor achitate de către Client, nu se rambursează.

Colony Art păstrează discreția asupra informațiilor și datelor comunicate de Client, în limita maximă admisă de lege.

Colony Art prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului - nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, telefon, fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, obișnuințele/preferințele, potrivit notificării nr. 13177, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scop de reclamă, marketing și publicitate pentru și/sau în legătură cu activitatea specifică galeriilor de artă desfășurată de către Colony Art. Datele solicitate sunt destinate utilizării de către Colony Art și sunt comunicate numai angajațiilor Colony Art cu atribuții în îndeplinirea scopului mai sus menționat. Pe viitor datele menționate mai sus permit Colony Art să țină la curent Utilizatorii cu activitatea Colony Art. Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientul are de asemenea dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. Coloni Art S.R.L. din Calea Călărasilor nr. 34, parter, sector 3, domnului Silvian Sferlea. De asemenea, Clientului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Colony Art nu promovează SPAM-ul. În vederea informării Utilizatorilor, Colony Art poate transmite la intervalele pe care le apreciază ca fiind oportune materiale electronice către Utilizatorii care și-au exprimat acordul de a primi o astfel de informare. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email cu ocazia înregistrării, poate opta pentru dezactivarea contului aferent acestei adrese de e-mail.

Întregul conținut al website-ului, inclusiv dar fără a se limita texte, imagini, sunt proprietatea Colony Art. Este interzisă folosirea (inclusiv copierea și/sau reproducerea în orice mod) în orice scop a conținutului website-ului. Colony Art își rezervă dreptul de a lua toate și oricare măsuri prescrise de lege pentru a-și proteja drepturile și interesale sale legitime.

Colony Art își rezervă dreptul de a introduce orice fel de materiale publicitare cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

Colony Art nu răspunde și nu garantează în niciun fel asupra conținutului sau calității altor website-uri la care se ajunge prin legături din website-ul Colony Art în urma unui convenții intervenită între Colony Art și partenerii săi, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

Toate și oricare contract încheiat în baza Termenilor și Condițiilor de față este supus legii române.

Colony Art își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, sens în care Utilizatorul și/sau Clientul are obligația ca înainte de a efectua o comandă să verifice Termenii și Condițiile de față.

În orice moment, Utilizatorii pot solicita informații suplimentare sau lămuriri la adresa de email office@colonyart.ro sau la tel: 0722 324 695/0763 814 762, respectând programul de funcționare al galeriei.

© Copyright Colony Art 2024 | Toate drepturile rezervate