Politica de confidentialitate

Colony Art prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului - nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, telefon, fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, preferințele, potrivit notificării nr. 13177, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scop de reclamă, marketing și publicitate pentru și/sau în legătură cu activitatea specifică galeriilor de artă.

Datele solicitate sunt destinate utilizării de către Colony Art și sunt comunicate numai angajaților Colony Art cu atribuții în îndeplinirea scopului mai sus menționat.

Pe viitor, datele menționate mai sus permit Colony Art să țină la curent Utilizatorii cu activitatea galeriei Colony Art. Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Clientul are de asemenea dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Colony Art din Calea Călărașilor nr. 34, parter, sector 3, domnului Silvian Sferlea. De asemenea, Clientului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Confidenţialitatea şi securitatea tranzacţiilor online sunt garantate prin PayPal (https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/home).

Website-ul colonyart.ro nu stochează nicio informație referitoare la instrumentele de plată utilizate.

© Copyright Colony Art 2019 | Toate drepturile rezervate